نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی


گروه «مدیریت و توسعه کشاورزی» همزمان با تاسیس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در سال 1383 پیشنهاد و در سال 1388 رسماً تأسیس و در ساختمان جدید دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی مستقر گردید. دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در حال حاضر دارای سه گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی (تأسیس 1342)، ترویج و آموزش کشاورزی (تأسیس 1350) و مدیریت و توسعه کشاورزی (تاسیس 1388) است. توسعه بینش، دانش و مهارت‌های منابع انسانی در راستای جهانی‌سازی، مقابله با گرمایش زمین و انجام اقدامات ضروری برای رسیدن به پایداری در توسعه از چالش‌های اساسی قرن بیست‌ویکم است. مواجهه با این قبیل چالش‌ها مستلزم توسعه بینش سیستمی، جنبش‌های نرم‌افزاری، رعایت و بهبود شاخص‌های توسعه پایدار همراه با مشخصه‌های زیست‌محیطی است که این خود نیازمند بسط و گسترش هر چه بیشتر مدیریت همه جانبه، سیستمی و علمی است. گروه «مدیریت و توسعه کشاورزی» در راستای این قبیل رویکردهای جدید و اساسی هزاره سوم تأسیس شد. با توجه به نیازمندی‌های مربوط به بهره‌برداری بهینه از منابع گوناگون از جمله منابع تولید و منابع انسانی، مأموریت اساسی این گروه توسعه دانش و اعتلای علمی دانشجویان در این زمینه‌ها است. این مأموریت در قالب فراهم نمودن زمینه تحصیل دانشجویان در سه رشته و دو مقطع تحصیلی شامل مدیریت کشاورزی و توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد و توسعه کشاورزی در مقطع دکتری پیگیری می‌شود.