نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی


گروه اقتصاد کشاورزی از گروه های آموزشی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد که فعالیت خود را از سال 1342 در سطح مقطع کارشناسی آغاز نمود. از سال 1350 در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1373 در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

گروه اقتصاد کشاورزی برنامه های خود را برای دستیابی به اهداف چشم انداز کشور تنظیم نموده است. این گروه با استفاده از اصول و مبانی علم اقتصاد،  نیروهای متخصص و کارآمد در زمینه های کسب و کار و تجارت کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، تولید و مدیریت کشاورزی،  منابع طبیعی و محیط زیست  تربیت می کند. در این رابطه بر توسعه و کاربرد تئوری های اقتصادی و توصیه های سیاستی با استفاده از روش های کیفی و کمی تاکید دارد. این گروه در حوزه تحقیقات کاربردی خود به مباحث و زمینه هایی شامل: اصلاح و بهبود سیاست های دولت، کارایی بازار محصولات کشاورزی، کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار، کارایی در استفاده از منابع طبیعی و رفاه اقتصادی می پردازد.

 اهداف رشته اقتصاد کشاورزی

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در حفظ امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید و با توجه به این که بسیاری از کشاورزان در سطح دنیا در زمینه مسایل اقتصادی دارای اطلاعات علمی و به روز نمی باشند، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی خود، امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است. در عرصه فعالیت‌های کشاورزی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فرا گرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی اصولی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند. ضمن اینکه امروزه یکی از راههای تحت سلطه در آوردن کشورها، وابسته کردن آنها از طریق تامین مواد غذایی است. لذا تقویت و  استقلال بخش کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات در جهت امنیت ملی کشورهاست. بطور کلی اهداف کلی گروه اقتصاد کشاورزی را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود:

  • مطالعه و بررسی مسائل اصلی کشاورزی و منابع طبیعی نظیر بررسی اقتصادی تولید مواد غذایی،
    نهاده های تولید، فرآیند و مدیریت تولید، تجزیه و تحلیل سیاست های کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست و توسعه پایدار.
  •  آموزش به دانشجویان در رابطه با چگونگی بکارگیری اصول اقتصادی و کسب و کار و توسعه مهارتهای شغلی و علمی برای مدیریت واحدهای تولیدی و سازمانهای اقتصادی و کشاورزی.
  •  بکارگیری پژوهش های نظری و کاربردی به منظور ارائه راهکار و توصیه های سیاستی برای حل  مسائل و مشکلات توسعه و اقتصاد کشاورزی کشور.