نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی


کارشناسی ارشد:

  • رشته توسعه روستایی

رشته توسعه روستایی یکی از رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی است که با هدف اصلی تربیت و تأمین نیروی متخصص به منظور کمک به بهبود فرآیند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مردم ساکن در نواحی روستایی و مدیریت هر چه بهتر و پایدارتر روستاها ایجاد شده است. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ ارشد توسعه روستایی می‌توانند در سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های توسعه روستایی، مسئولیت مطالعه، تحقیق، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و مدیریت اجرای برنامه‌های توسعه روستایی را به عهده گیرند. مراکز و نهادهای موضع فعالیت این دانش‌آموختگان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان و استان‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت نیرو و مهندسین مشاور و غیره است، در حالی‌که در سایر سطوح بخشی و منطقه‌ای نیز می‌توانند برای برنامه‌ریزی و اداره امور توسعه جوامع روستایی و عشایری، جمعیت‌های حاشیه‌نشین شهرها و شهرک‌ها و گروه‌های مهاجر و نوسکنی به طور علمی و مؤثر انجام وظیفه کنند. اهداف اختصاصی این رشته عبارتند از:

·         آموزش دانشجویان و تبدیل آنان به متخصصان توسعه پایدار روستایی؛

·         تمرکز بر ابعاد اجتماعی-اقتصادی و نهادی توسعه روستایی؛

·         ارائه مشاوره به نهادهای دولتی و محلی در خصوص چالش‏ ها و راه کارهای توسعه روستایی؛

·         تسهیل و تسریع فرآیند فقرزدایی و توسعه مکان‏ محور و مشارکتی.

همچنین انتظار می‏ رود که دانش ‏آموختگان این رشته بتوانند:

·         تحلیل جامع و کاربردی در زمینه چالش‏ های توسعه پایدار روستایی و راهکارهای مربوطه ارائه دهند؛

·         در نهادهای دولتی و محلی مرتبط به‏ کارگیری شوند؛

·         پروژه‏ های توسعه روستایی را بر اساس رهیافت‏ های پایین به بالا مدیریت کنند.

 

  • رشته مدیریت کشاورزی

رشته مدیریت کشاورزی یکی از رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی است که با هدف اصلی تربیت و تأمین نیروی متخصص به منظور مدیریت هر چه بهتر و پایدارتر بخش کشاورزی، از طریق ارتقاء توان و مهارت‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در راستای بهره‌برداری هر چه بهینه‌تر از منابع موجود و در اختیار این بخش به منظور هدایت آن به سمت تحقق هر چه بیشتر اهداف ترسیم شده برای آن، ایجاد شده است. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ ارشد مدیریت کشاورزی می‌توانند در شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با کشاورزی از جمله جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی شهرستان و استان‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها و دیگر شرکت‌های خصوصی و دولتی مرتبط با کشاورزی فعالیت کنند. برخی از اهداف اختصاصی این رشته عبارتند از:

·         تأمین نیروی انسانی مناسب برای شاخه‏ های مختلف صنعت کشاورزی، به نحوی که اعتماد به‏ نفس آن‌ها ارتقاء یافته باشد و ابتکار فردی داشته باشند؛

·         بهبود دانش و مهارت‏ های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دانش‏ آموختگان به فراتر از سطح کارشناسی؛

·         توانمندسازی دانش ‏آموختگان از طریق فراهم کردن تجربه کاری به منظور به‏ روزرسانی تخصص آن‌ها. 

همچنین انتظار می‏ رود که دانش‏ آموختگان این رشته بتوانند:

·         با کشاورزان و مالکان اراضی، به منظور تدوین برنامه‏ های مرتبط، وارد مداخله‏ گری و جلب مشارکت آنان شوند؛

·         پروژه‏ های کشاورزی را مدیریت کنند؛

·         در پژوهش‏ های ضروری حوزه توسعه کشاورزی مشارکت کنند؛

·        دانش ‏آموختگان کشاورزی را در قالب بنگاه‏ های اقتصادی، سرکت‏ ها و غیره سازماندهی کنند.


دکتری:

  • رشته توسعه کشاورزی

رشته توسعه کشاورزی تنها رشته مقطع دکتری در گروه مدیریت و توسعه کشاورزی است که با هدف اصلی تربیت و تأمین نیروی متخصصی که توانایی‌های لازم برای برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزشیابی فعالیت‌های توسعه کشاورزی را دارا باشند، ایجاد شد. تحقق خودکفایی و امنیت غذایی پایدار برای جمعیت در حال افزایش کشور، تضمین ارائه کارکردهای چندگانه توسط بخش کشاورزی و بهره‌گیری از علوم و تکنولوژی در توسعه پایدار کشاورزی، نیازمند چنین افرادی است. دستیابی به چنین اهدافی نه تنها نیازمند تربیت نیروی انسانی در مقاطع کارشناسی ارشد است، بلکه به تربیت متخصصانی در سطوح عالی‌تر نیاز دارد تا از طریق آموزش، پژوهش، برنامه‌ریزی، هدایت و رهبری و مدیریت سیستمی بتوانند امر توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی را به عهده گرفته و در تعاملات جهانی هوشمندانه‌تر عمل نمایند. رشته توسعه کشاورزی مباحث راهبردی و سیاست‏گذاری‌هایی را دنبال می‏کند که از جایگاه اساسی در اقتصاد کشور و تأمین غذا برخوردار هستند. دانش ‌آموختگان دوره دکتری توسعه کشاورزی به عنوان متخصصان این رشته خواهند بود که در مقام‌های آموزشگر و پژوهشگر در نهادهای دانشگاهی، محقق در نهادها و مؤسسات پژوهشی، مدیر، برنامه‌ریز و ارزشیاب در طرح‌های جامع و برنامه‌های توسعه کشاورزی و روستایی به فعالیت بپردازند. برخی از اهداف اختصاصی این رشته عبارتند از:

·         تقویت دروس مربوطه در گروه از طریق دستاوردهای پژوهشی؛

·         پرورش و ارتقاء دانشمندان جوان برای دانشگاه‏ ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی؛

·         تولید دانش کافی در حوزه توسعه کشاورزی و گشودن جهت‏ ها و چشم‏اندازهای نوین؛

·         تأمین استراتژیست‏ های باانگیزه، باهوش و برخوردار از قابلیت رهبری به منظور فعالیت در راستای بهبود وضعیت کشاورزان و بخش کشاورزی.

همچنین انتظار می‏ رود که دانش‏ آموختگان این رشته بتوانند:

·         تحقیقات اصیل در حوزه توسعه کشاورزی را هدایت کنند؛

·         راهبردهای مؤثر را برای توسعه کشاورزی تدوین کنند؛

·        دانشجویان فعال و برانگیخت ه‏ای را در حوزه توسعه کشاورزی و روستایی آموزش دهند.