نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی ترویج و توسعه کشاورزی

مدیریت گروه آموزشی ترویج و توسعه کشاورزی


 

دکتر امیر علم بیگی
مدیر گروه
دکتری ترویج کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی و مدل کسب و کار
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32238293 026          فکس:  32238293 -026
پست الکترونیکی: alambaigi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/alambeigi.aspx