نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

مدیریت گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی


 

دکتر آرش دوراندیش
مدیر گروه
دکتری توسعه و سیاست کشاورزی، اقتصاد و تولید و مدیریت محصولات کشاورزی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32244429-026          فکس:  32244429-026
پست الکترونیکی : dourandish@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~dourandish