نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی


موسسه پژوهشی توسعه تعاون

رئیس موسسه: دکتر علی اسدی

مؤسسه پژوهشی توسعه تعاون وابسته به گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران در سال 1390 با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تهران در راستای افزایش اثرگذاری فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی و ارتقای کیفیت پژوهش‌های علمی و کاربردی، در چارچوب دستورالعمل واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغی توسط وزارت متبوع و تاکید بر استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌ها و توانایی موجود در دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای پژوهشی دستگاهای اجرائی تأسیس شد. این مؤسسه با هدف توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در زمینه‌های توسعه تعاون و تدوین و ارزیابی مستمر راهبردهای توسعه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با بهره‌گیری از توانائی‌های علمی دانشگاه تهران تأسیس گردید.

این مؤسسه مأموریت و تمرکز اصلی خود را بر «انجام مطالعات کاربردی و توسعه‌ای و پیگیری این مطالعات تا دستیابی به اهداف اجرایی آن‌ها» قرار داده است که در این زمینه می‌توان به پروژه‌هایی چون «تدوین دانشنامه تعاون» و پیگیری آن تا چاپ و توزیع نهایی این دانشنامه، «تعیین حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی» مربوط به آئین‌نامه «آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی» و پیگیری اجرایی شدن این حدود با شرکت در جلسات مربوط به کمیسیون لوایح دولت و جلسات کارشناسی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه؛ و «تحلیل چالش‌ها و راهکارهای مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی ایران» و پیگیری اجرایی شدن آن با حضور در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اشاره نمود.

گروه‌های پژوهشی:

مؤسسه پژوهشی توسعه تعاون دارای یک شورای علمی و  پژوهشی و چهار گروه پژوهشی به شرح زیر است:

  • گروه مطالعات توسعه تعاون
  • گروه مطالعات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری
  • گروه مطالعات اجتماعی- اقتصادی
  • گروه انتشار یافته‌های تحقیقاتی

 

امکانات خدماتی کارگاهی وآزمایشگاهی و مزرعه ای

در حال حاضر امکانات گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی در قالب دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی شامل موارد زیر است:

  • کتابخانه،
  • مرکز آنفورماتیک،
  • کارگاه GIS،
  • تالارهای کنفرانس،
  • کلاس‌های مجهز به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.