نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی


  • گروه اقتصاد کشاورزی از امکانات و فضای آموزشی مجهز به وسایل کمک آموزشی مختلف در دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی بهره مند می باشد که از آن جمله می توان به  نرم افزارهای تخصصی جهت تجزیه و تحلیل های اقتصادی و تصمیم گیری در بخش کشاورزی به شرح ذیل اشاره نمود:

EXCEL, SPSS, GAMS, LINGO, LINDO, SHAZAM, EVIEWS

  • شبکه کامپیوتری (LAN) با امکان اتصال 250 کاربر به شبکه اینترنت (60 کاربر بطور همزمان) که پس از شکل گیری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در مرکز کامپیوتر این دانشکده متمرکز شده اند.
  • کتابخانه تخصصی با بیش از 1000 جلد کتاب فارسی و 400 جلد کتاب انگلیسی با عناوین مختلف، مجلات و نشریات علمی، پژوهشی و همچنین آمار نامه های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دیگر موسسات فعال در زمینه های تخصصی مرتبط با اقتصاد کشاورزی که این منابع علمی پس از شکل گیری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در کتابخانه دانشکده جای گرفته اند.