نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات


  • مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی با ۶۰ کام‍پیوتر  مجهز به نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده دانشجویان دانشکده
  • اتاق کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ۱۷ اتاق و ۱۳۵ میز کار و 40 دستگاه کامپی‍وتر
  • کتابخانه تخصصی دانشکده با کتابهای تخصصی رشته های موجود در دانشکده به زبان فارسی و انگلیسی و نیز پایان نامه های دفاع شده در دانشکده
  • کلاس های مجهز به وسایل کمک آموزشی ، سالن های کنفرانس و تالار سخنرانی 

 

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی

کتابخانه تخصصی گروه با 870 جلد کتاب فارسی و 330 جلد کتاب انگلیسی با عناوین مختلف، مجلات، نشریات علمی و پژوهشی و همچنین آمار نامه های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دیگر مؤسسات فعال در زمینه های تخصصی مرتبط با اقتصاد کشاورزی.

مرکز کامپیوتر گروه شامل 20 دستگاه رایانه.

شبکه کامپیوتری گروه (LAN) با امکان اتصال 250 کاربر به شبکه اینترنت.

 

این گروه با دسترسی به امکانات دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی مانند مرکز کامپیوتر، اتاق کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کتابخانه ، کلاس های مجهز به وسایل کمک آموزشی ، سالن های کنفرانس و تالار سخنرانی  از امکانات مدرن آموزشی برخوردار است که رعایت استانداردهای جهانی در زمینه های تربیت دانشجو و انجام طرح های تحقیقاتی را امکان پذیر نموده است . 

 

 


امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

 آزمایشگاه تصویربرداری با وسایل و ابزار تهیه فیلم ویدیوئی به منظور آموزش نحوه به کارگیری دوربین تصویربرداری و فیلمنامه نویسی مورد استفاده در درس عملیات کشاورزی دانشجویان.

 آزمایشگاه عکاسی مجهز به انواع دوربین های عکاسی، دستگاه های آگراندیسمان و یک تاریک خانه با تجهیزات لازم به منظور آشنایی با تکنیک های عکاسی جهت تهیه و ارائه هر چه بهتر مطالب مقالات، پایان نامه و طرح های تحقیقاتی.

 آزمایشگاه دیداری و شنیداری به منظور افزایش مهارت دانشجویان در زمینه تهیه مواد کمک آموزشی.

 آرشیو مواد کمک آموزشی به منظور آماده ساختن زمینه های ذهنی و ایجاد علاقه به آسان ترین فنون یادگیری.

مرکز کامپیوتر مجهز به برنامه های نرم افزاری و اتصال به شبکه اینترنت.

 

این گروه با دسترسی به امکانات دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی مانند مرکز کامپیوتر، اتاق کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کتابخانه ، کلاس های مجهز به وسایل کمک آموزشی ، سالن های کنفرانس و تالار سخنرانی  از امکانات مدرن آموزشی برخوردار است که رعایت استانداردهای جهانی در زمینه های تربیت دانشجو و انجام طرح های تحقیقاتی را امکان پذیر نموده است . 


امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی

 

این گروه با دسترسی به امکانات دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی مانند مرکز کامپیوتر، اتاق کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کتابخانه ، کلاس های مجهز به وسایل کمک آموزشی ، سالن های کنفرانس و تالار سخنرانی  از امکانات مدرن آموزشی برخوردار است که رعایت استانداردهای جهانی در زمینه های تربیت دانشجو و انجام طرح های تحقیقاتی را امکان پذیر نموده است .