نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
علی اسدی استاد ترویج و توسعه کشاورزی aasadi@ut.ac.ir
علی اکبر براتی استادیار توسعه کشاورزی aabarati@ut.ac.ir
حسین شعبانعلی فمی استاد ترویج و توسعه کشاورزی hfami@ut.ac.ir
خلیل کلانتری استاد برنامه ریزی منطقه ای khkalan@ut.ac.ir
حجت ورمزیاری استادیار توسعه کشاورزی varmazyari@ut.ac.ir

 

لیست اعضای هیات علمی بازنشسته:

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
هوشنگ ایروانی استاد مدیریت آموزش های مستمر بزرگسالان iravani@ut.ac.ir
ژیلا      دانشور عامری دانشیار اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید، مدیریت کشاورزی jdanesh@ut.ac.ir
ناصر مطیعی استادیار اقتصاد کشاورزی nmotee@ut.ac.ir

 

 

 

 
اقتصاد کشاورزی