نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

 

این گروه با نام گروه "مدیریت و توسعه کشاورزی"، همزمان با تاسیس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در سال  1383 پیشنهاد گردید و درسال 1388 رسما تاسیس و در ساختمان جدید دانشکده اقتصاد و توسعه  مستقر گردید . دانشکده اقتصاد و توسعه  کشاورزی در حال حاضر دارای گروه های اقتصاد کشاورزی (تاسیس 1342) ، ترویج و آموزش کشاورزی ( تاسیس 1350) و مدیریت و توسعه کشاورزی (تاسیس 1388) می باشد .

گروه مدیریت و توسعه کشاورزی یکی از گروه های دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران است . در راستای رویکرد های جدید و اساسی هزاره سوم در رابطه با توسعه فعالیت های نرم افزاری برای توسعه پایدار دارای اهداف راهبردی می باشد. توسعه بینش ، دانش و مهارت های منابع انسانی در راستای جهانی سازی ، مقابله با گرمایش زمین و انجام اقدامات ضروری برای رسیدن به پایداری در توسعه از چالش های اساسی قرن بیست ویکم است بینش سیستمی ، جنبش های نرم افزاری ، رعایت شاخص های توسعه پایدار همراه با مشخصه های زیست محیطی نیازمند مدیریت همه جانبه ، سیستمی و علمی است. با توجه به نیازمندی های مربوط به بهره برداری بهینه از منابع تولید و منابع انسانی ، ماموریت اساسی این گروه توسعه دانش و اعتلای علمی دانشجویان است رشته های تحصیلی ارائه شده در این گروه شامل مدیریت کشاورزی،  توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد و توسعه کشاورزی درمقطع دکتری است.

 

 

دکتر ژیلا دانشور عامری
مدیر گروه
دکتری ترویج و توسعه کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32206824-026          فکس:  32206824-026
پست الکترونیکی: jdanesh@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/daneshvar.aspx