نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
علی اسدی استاد ترویج و توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی aasadi@ut.ac.ir
هوشنگ ایروانی استاد مدیریت آموزش های مستمر بزرگسالان مدیریت و توسعه کشاورزی iravani@ut.ac.ir
علی اکبر براتی استادیار توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی aabarati@ut.ac.ir
مهدی پندار استادیار اقتصاد کلان و سیاست اقتصاد کشاورزی mpendar@ut.ac.ir
سیداحمدرضا پیش بین استادیار ترویج و آموزش ترویج و آموزش کشاورزی apishbin@ut.ac.ir
غلامرضا پیکانی ماچیانی دانشیار کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی اقتصاد کشاورزی rpeykani@ut.ac.ir
امیرحسین چیذری استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی اقتصاد کشاورزی chizari8000@ut.ac.ir
یوسف حجازی استاد ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی yhejazi@ut.ac.ir
سیدمحمود حسینی استاد ترویج و توسعه کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی hoseinim@ut.ac.ir
سیدصفدر حسینی کوزوکی استاد اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی hoseini@ut.ac.ir
ژیلا دانشورعامری دانشیار اقتصاد کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی jdanesh@ut.ac.ir
احمد رضوانفر استاد ترویج و آموزش ترویج و آموزش کشاورزی arezvan@ut.ac.ir
حبیب اله سلامی استاد اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی hsalami@ut.ac.ir
حسین شعبانعلی فمی استاد ترویج و توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی hfami@ut.ac.ir
ایرج صالح دانشیار اقتصاد کشاورزی-ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری اقتصاد کشاورزی isaleh@ut.ac.ir
خلیل کلانتری استاد برنامه ریزی منطقه ای مدیریت و توسعه کشاورزی khkalan@ut.ac.ir
ناصر مطیعی استادیار اقتصاد کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی shmotiee@ut.ac.ir
سیدحمید موحدمحمدی استاد آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی hmovahed@ut.ac.ir
سعید یزدانی استاد اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی syazdani@ut.ac.ir
وحیده انصاری استادیار مدیریت و تولید کشاورزی اقتصاد کشاورزی vansari@ut.ac.ir
عبدالمطلب رضائی استادیار ترویج کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی abrezaei@ut.ac.ir
امیر علم بیگی استادیار ترویج کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی alambaigi@ut.ac.ir
حامد رفیعی استادیار اقتصاد تولید و مدیریت اقتصاد کشاورزی hamedrafiee@ut.ac.ir
حجت ورمزیاری استادیار توسعه کشاورزی مدیریت و توسعه کشاورزی varmazyari@ut.ac.ir