گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

 

این گروه فعالیت خود را از سال 1342 در سطح آموزش کارشناسی و از سال 1350 در مقطع کارشناسی ارشد و نیز از سال 1373 در مقطع دکتری آغاز نموده است.

این گروه در خصوص علم اقتصاد کشاورزی و کاربردهای مربوطه در زمینه های مختلف نظیر کشاورزی، جنگل و مرتع و محیط زیست فعالیت می نماید. رشته مدیریت کشاورزی نیز در چارچوب فعالیت های گروه اقتصاد کشاورزی قرار دارد.

مدیریت کشاورزی، فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد عوامل تولیدی (عادی و انسانی) در برنامه ریزی، سامان دهی، بسیج منابع و امکانات و هدایت و نظارت و بررسی است که برای دستیابی به اهداف کشاورزی (بنگاه) و بر اساس یک نظام ارزشی قابل قبول انجام می شود. دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی می توانند در مقام تحلیل گر و کارشناس اقتصادی، برنامه های توسعه کشاورزی را در سطح منطقه ای و ملی مورد بررسی قرار دهند.

مهندسان اقتصاد کشاورزی و مدیریت کشاورزی همچنین می توانند به عنوان کارشناس در سازمان ها و دستگاه هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، بانک کشاورزی و واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی مشغول به کار شوند. دانش آموختگان این گروه در مقاطع بالاتر قادر خواهند بود طرح های اقتصادی تهیه کرده و مدیریت و اجرای آن را نیز بر عهده گیرند و همچنین به فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی بپردازند.

 

 

دکتر ایرج صالح
مدیر گروه
دکتری اقتصاد کشاورزی-ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری 
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32244429-026          فکس:  32244429-026
پست الکترونیکی: isaleh@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/saleh.aspx